Tilanvuokrauksen käyttöehdot

Tilanvuokrausta koskevat tilaus- ja käyttöehdot sekä yleiset turvallisuus- ja järjestyssäännöt.

YLEISTÄ

Näitä tilanvuokrausta koskevia tilaus- ja käyttöehtoja (myöhemmin ”Ehdot”) sovelletaan Niinu Agility Sport/Dogleg Oy:n (Y-tunnus 2909794-2, myöhemmin “Niinu Agility Sport”) yksityis-, yritys- ja yhdistysasiakkaille (myöhemmin "Vuokraaja") tarjoamiin tilavuokratuotteisiin (myöhemmin "Tuotteet"). Nämä ehdot ovat saatavilla Niinu Agility Sportin verkkosivuilla sekä asiakaspalvelussa [email protected].


TILAAMINEN

Tuotteet tilataan Niinu Agility Sportin verkkopalvelun tai asiakaspalvelun kautta. Verkkopalvelun kautta tehty tilaus katsotaan sitovaksi, kun asiakas on vahvistanut tilauksen palvelussa. Asiakaspalvelun kautta tilatussa tuotteessa tilaus katsotaan sitovaksi, kun vuokraaja on hyväksynyt asiakaspalvelun lähettämän tarjouksen sähköpostitse. Tilauksen vahvistukseksi asiakaspalvelu toimittaa vuokraajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen.

Tilattaessa tuotteita vuokraajan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin, jotka ovat nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa https://www.niinuagilitysport.com/info/tilanvuokrausta-koskevat-ehdot/.

Tilausvahvistuksen jälkeen asiakaspalvelu toimittaa vuokraajalle tiedot pääsystä harjoitustiloihin ja tilan käyttöön liittyviä käytännön ohjeita.


VUOKRAAJAN TIEDOTTAMINEN, MARKKINOINTI JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Hyväksymällä ehdot vuokraaja hyväksyy sen, että Niinu Agility Sport voi lähettää vuokraajille tietoa palveluistaan ja tarjouksista asiakkaan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Vuokraaja voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Niinu Agility Sportin markkinointiviestien lähettämisen.

Vuokraaja hyväksyy sen, että Niinu Agility Sport voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä vuokraajaa koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä tietoja vuokraajan käyttämistä Niinu Agility Sportin palveluista henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa vuokraajaa Niinu Agility Sportin kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Vuokraajan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman vuokraajan kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.


HARJOITTELUOIKEUS

Harjoitteluoikeus alkaa sovittuna ajankohtana, ja koskee ainoastaan vuokrattua treenikenttää. Vuokraajalla on oikeus tulla halliin 5 minuuttia ennen vuoron alkua mikäli kentällä ei ole muita vuokralaisia. Vuokralaisen on poistuttava hallista viipymättä oman vuoronsa päätyttyä. Jos vuokraaja tavataan hallista yli 15 minuuttia ennen tai jälkeen vuoron jälkeen ilman perusteltua syytä, peritään vuokraajalta alkaneelta tunnilta hinnaston (ratakenttä 60 €/h, tekniikkakenttä 45€/h ja takakentä 20 €/h) mukainen korvaus.


OIKEUS MUUTTAA RATAKUVIOITA

Rataharjoittelukentällä on poikkeustilanteita lukuunottamatta viikottain vaihtuva ratakuvio valmiina. Ratakuvion on oltava vuoron päättyessä alkuperäisessä muodossa ellei toisin sovita. Poikkeustapaukset on sovittava erikseen: Jos esimerkiksi haluaa rakentaa oman ratakuvion tai käyttää hallia tokoon, on siitä erikseen sovittava Niinu Agility Sportin kanssa.

Tekniikkakentällä on usein valmis ratakuvio, jota saa muuttaa ellei kentällä ole asiaan liittyen erillistä ohjeistusta tai mikäli muuta ohjetta ei ole annettu. Käyttämättömät esteet on siirrettävä niille tarkoitetuille paikoille, ja esteitä on käsiteltävä huolellisesti ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Esteen varomattomasta käsittelystä johtuvasta rikkoutumisesta seuraa korvausvelvollisuus.

Takakentällä ei ole valmista ratapohjaa, vaan kenttä on aina vuoron alkaessa tyhjä esteistä. Omatoimivuoron jälkeen on huolehdittava, että harjoittelussa käytetyt esteet ja apuvälineet on siirretty takaisin niille varatuille paikoille.  


VUOKRAVUORON SIIRTÄMINEN 3. OSAPUOLELLE

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuoroa kolmannelle osapuolelle ilman Niinu Agility Sportin kirjallista suostumusta.


VAKIOVUOROT

Vakiovuoroiksi lasketaan jokaviikkoiset säännölliset varaukset, joiden vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ja kestää vähintään viisi (5) kalenterikuukautta. Vakiovuoron haltijalla on etuoikeus vuoroonsa. Mikäli vuokralleottaja luopuu vuorosta, esimerkiksi kesäkauden ajaksi, on kenellä tahansa oikeus varata vuoron itselleen. Tällöin oikeus vuoron hallintaan siirtyy uudelle vuokralleottajalle.

VUOKRAAJAN VASTUU

 1. Hallin vuokraaja sitoutuu noudattamaan näissä ehdoissa kuvattuja hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat on luovutettaessa samassa / siistimmässä kunnossa kuin vastaanotettaessa.
 2. Hallin vuokraaja sitoutuu korvaamaan hallille, esteille tai 3. osapuolille vuorollaan aiheutuneet vahingot.
 3. Vapaavuoroilla hallissa saavat harjoitella vain vapaaharjoitteluoikeuden hankkineet henkilöt. Vapaaharjoitteluoikeus on henkilökohtainen.
 4. Hallin ovet pidetään lukittuna, kun hallilla ei ole käyttäjiä. Tiedot lukituksesta toimitetaan vuokraajalla sopimusvahvistuksen jälkeen.

HARJOITTELIJAN VASTUU

 1. Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan näissä ehdoissa kuvattuja hallin sääntöjä
 2. Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista.

YLEISET TURVALLISUUS JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Näitä yksinkertaisia sääntöjä kunnioittamalla teemme Niinu Agility Sportista turvallisen ja viihtyisän ympäristön.

Turvallisuussäännöt

 1. Asiakas noudattaa Niinu Agility Sportin henkilökunnan antamia ohjeita harjoittelusta ja välineiden käytöstä.
 2. Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja ja terveitä. Pentukoiran tulee olla rokotettu valmennuksen tai kurssin alussa, mutta vahvistusrokote ei ole siinä vaiheessa välttämätön. Rokotteiden antama suoja ei kuitenkaan ole täydellinen ennen vahvistusrokotteen saamista ja vastuu on viime kädessä aina omistajan.
 3. Koiran omistajan on noudatettava Suomen Kennelliiton antidoping-sääntöjä.
 4. Koiran tulee olla aina hallissa ja hallin alueella ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi kytkettynä, mikäli et ole harjoitteluvuorossa.
 5. Asiakasta pyydetään käyttämään harrastuksen sopivia kenkiä ja pukeutumaan tilanteeseen sopiviin vaatteisiin.
 6. Harjoiteltaessa on käytettävä vain alustalla sopivia kenkiä. Keinonurmella nastat eivät saa ylittää yli 5 mm. Metallipiikkien käyttö kielletty.
 7. Asiakas ilmoittaa henkilökunnalle välittömästi havaitsemistaan olosuhteisiin liittyvistä turvallisuusriskeistä, joita ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):
  1. Rikkoutunut este tai aita
  2. Alustan epätasaisuus tai poikkeuksellinen liukkaus

Järjestyssäännöt

 1. Asiakkaan tulee käyttäytyä harjoitustiloissa kohteliaasti ja muut huomioiden.
 2. Toisen henkilön suorituksen kuvaamiseen tulee pyytää lupa.
 3. Asiakkaan tulee ottaa allergikot huomioon eli käytä hajusteita kohtuudella.
 4. Puhdista koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin menoa, näin alusta pysyy mahdollisimman hyvänä, käyttökuntoisena ja puhtaana.
 5. On suositeltavaa pitää hallissa eri kenkiä kuin ulkona, näin harjoitusalusta säilyy puhtaampana ja turvallisempana.
 6. Juoksuiset nartut saavat oleskella sisällä hallissa vain oman suoritusvuoronsa aikana. Hallissa ollessaan koirilla tulee olla juoksusuojat koko ajan, myös oman suoritusvuoronsa aikana. Hallin vuokraajat päättävät itse juoksunarttujen sallimisesta vuokraamillaan vuoroilla hallin sääntöjä noudattaen.
 7. Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa siis roskasi ja koirien jätökset roskiksiin, koirien ei saa antaa pissata myöskään hallin ulkoseiniin.
 8. Halliin ei saa jättää mitään tavaroita.
 9. Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta halliin ei tulisi jätöksiä eli pissa- tai kakkavahinkoja. Jos vahinko kuitenkin tapahtuu, perimme jätössakon.
 10. Koiran jätökset on siivottava välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla, joita löytyvät kahvihuoneesta ja kentän laidalta. Jätös puhdistetaan ensin eläintilojen pesuaineella ja hajut torjutaan erillisellä hajunpoistajalla.

TILANVUOKRAUKSEN PERUUTUSEHDOT

Varatessasi hallivuoron ymmärrän, että Niinu Agility Sport on varannut liikuntatilan käyttööni haluamanani ajankohtana. Ymmärrän, että yrittäjälle koituu taloudellisia menetyksiä, mikäli peruutan varaukseni - tilaa ole voitu vuokrata kenellekään muulle.

Kertaluontoisen varauksen peruuttaminen

Kertaluontoisia varauksia ovat mm. omatoimivuoro tai vuokraajan erikseen sopima tilan vuokraaminen Niinu Agility Sportilta. Omatoimivuoroa (poikkeuksena koiran vakava luokkaantuminen - ole yhteydessä asiakaspalveluun) eikä vuokraajan erikseen sopimaa tilan vuokraamista ei voi perua. Kertaluontoisen varauksen ajankohtaa voidaan siirtää toiseen ajankohtaan NiinuAgilitySportin suostumuksella. Kertaluontoisen varauksen siirto täytyy tehdä varausta edeltävän viikon perjantaina klo 15.00 mennessä.

Vakiovuoron tai muun toistuvan tilauksen peruutus

Irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kalenterikuukausi ja se lasketaan aina irtisanomis- kuukautta seuraavan kuukauden loppuun. Loukkaantumisen (joko valmennukseen ilmoittautunut eläin tai ihminen) takia hyväksytään paikan peruminen kuluvan kalenterikuukauden loppuun (lääkärintodistus esitettävä). Tapauksessa, jolloin tilauksen peruutus tapahtuu ennen ensimmäistä vuokrausajankohta, sovelletaan seuraavia ehtoja. Peruutus tapahtuu

Vakiovuoron/seurat peruutus

Vakiovuoro/seurat on aina määräaikainen tilaus, joka päättyy sovitun tilausjakson loppuun. Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuorot koko sopimuskaudelta. Määräaikaisen tilauksen voi perua maksuttomasti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen alkamista. Tarvittaessa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 

 

Miten peruutan varauksen?

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Peruutus katsotaan saapuneeksi vasta, kun se on kirjautunut vastaanottajan sähköpostiin.


ONGELMATILANTEET

Mikäli tuote ei vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua virheen havaitsemisesta asiakaspalveluun [email protected]. Toimita ilmoituksen yhteydessä omat tietosi sekä tuotteen tiedot, johon ilmoituksesi liittyy. Kuvaa myös mahdollisimman tarkasti, miten tuote ei vastaa tilaustasi.

Niinu Agility Sport ei vastaa Asiakkaan harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista sopimuksiin kirjattujen Asiakkaan oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Niinu Agility Sportin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Niinu Agility Sport ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).


LISÄTIETOJA

Niinu Agility Sportin asiakaspalvelu [email protected]. Kiireellisissä asioissa kannattaa olla yhteydessä suoraan puhelimitse Niinuun 044 554 1555 tai Maritaan 040 701 3398.

Vuh vuh! Tykkäämme kekseistä!

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä (eng. cookies) parantaakseen sivujen toimintaa sekä kerätäkseen kävijätilastoja. Osa verkkopalvelun toiminnoista ei ole käytössä, mikäli et salli evästeiden laatamista.

Vuh vuh! Tykkäämme kekseistä!

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä (eng. cookies) parantaakseen sivujen toimintaa sekä kerätäkseen kävijätilastoja. Osa verkkopalvelun toiminnoista ei ole käytössä, mikäli et salli evästeiden laatamista.

Evästeasetukset tallennettu